Les direccions dels centres públics de l’Eixample denuncien les retallades en educació

Les directores i els directors de l’Eixample, hem redactat aquest document amb la intenció de posar sobre la taula un conjunt de deficiències que constatem en les nostres escoles, per tal d’explicar com afecten a la qualitat de l’educació i aquesta es veu directament disminuïda. 

Les deficiències que observem són les que afecten als recursos que disposem en els centres educatius. És evident que la gestió que es realitza des dels centres intenta minimitzar-les. Però també és cert que, en aquests moments, la racionalització de recursos no és suficient i creiem que principis com la inclusivitat, l’atenció a la diversitat o l’èxit escolar i la cohesió social, cada vegada estan més en perill.

Les retallades no arriben de cop. Són un degoteig constant de factors que van influint en aquesta situació. Se’ns diu que la situació econòmica ens porta a la situació actual i que, fins i tot, les propostes del Ministeri d’Educació, encara poden ser més restrictives. Nosaltres creiem que això pot ser cert, però que també és cert que hem de continuar reclamant la situació i els recursos que es desprenen de les necessitats de mantenir aquests principis educatius que tant d’esforç ens han costat. Sinó ho fem, no seríem honestos amb nosaltres mateixos, amb la nostra professionalitat, ni fidels amb el nostre compromís amb l’alumnat i les famílies.

Repetim: la inclusivitat, l’atenció a la diversitat, la igualtat d’oportunitats… són principis que estan en perill i cal posar-hi remei. La societat n’ha de ser conscient i els responsables de gestionar l’ensenyament també.

1. Desequilibris en la planificació.
En altres moments, aquests desequilibris es cobreixen amb un augment flexible de les aules i els recursos de cada districte. Ara la situació, en zones com la nostra, s’aboca a la creació de grups extraordinaris (bolets) o augments de ratio generalitzats.

Les conseqüències són diverses: Dificultats en relació als espais, manca i pèrdua d’espais. Les plantilles també queden afectades ja que tenim un creixement d’aquestes no proporcional a les noves necessitats. Una aula més a EI pot suposar només una mestra més. Per tant, les hores d’especialitat, l’atenció Especial, la TEI, etc… disminueixen proporcionalment.

L’augment de ràtio comporta una disminució directa de l’atenció personalitzada. Si ja 25 són molts (hauríem de treballar amb ratios de 20), 27 suposa un esforç afegit. No és veritat que “només són dos més” i que el decret del MECp ermeti fins a 30 no disminueix les dificultats actuals.

2. Cobertures de les substitucions segons els criteris actuals. 
La cobertura (o la no cobertura) de les persones de baixa laboral és un fet que s’ha agreujat com a producte de les retallades. Acceptem que en aquest aspecte s’ha efectuat una racionalització i que la despesa anterior podria estar sobredimensionada. Però les conseqüències de la situació actual són:

Quan una persona es posa malalta es perden hores per l’atenció a la Diversitat de forma directa, ja que el que primer es suprimeixen són atencions individuals, desdoblaments, SEPs, etc.

Es produeixen canvis organitzatius i d’horaris que afecten a la continuïtat del treball pedagògic no solament en l’aula o l’especialitat del mestre que està de baixa, sinó en la resta que veuen paralitzats determinats projectes o plans de treball (les persones que hi participaven han d’anar a cobrir els dies en els quals no hi ha substitut). L’alumnat està atès, però no es garanteix una dinàmica de continuïtat al 100%.

La persona que, finalment, s’incorpora per fer la substitució ho fa en condicions diferents de com ho feia. Els grups han estat de 5 a 10 dies amb un constant degoteig de persones diferents, fent activitat aïllades, de vegades, amb poca continuïtat, cobrint àrees de treball amb mestres d’altres àrees o cicles. La dinàmica del grup també se’n ressenteix i les persones substitutes tarden més en recuperar la dinàmica del grup.

Les restriccions, el no posar substitut i, no ho amaguem, la penalització econòmica per estar de baixa, produeix un efecte negatiu: hi ha persones que venen a treballar malaltes. I ningú es preocupa d’aquest aspecte.

La gestió del centre també es veu disminuïda, ja que es perden hores amb substitucions a les aules. Quan la baixa és d’ algú de l’equip directiu, la feina recau en els seus companys d’equip. La gestió es fa igual, però amb més pressió i dedicació de la resta. També es poden suprimir hores de gestió complementàries (gestió, Informàtica) amb noves conseqüències sobre el funcionament d’aquests aspectes.

El fet de cobrir les baixes amb persones que tenen una reducció del 14% del seu horari també té repercussions amb la resta de l’equip. Aquest 14% repercuteix en les hores de gestió, d’atenció a l’aula, de coordinació. En teoria no ha d’afectar, però a la pràctica afecta i molt. Quan hi ha més d’una persona en la mateixa situació, es va agreujant, fins a poder suposar la reducció d’una persona sencera de la plantilla.

3. Supressió dels ajuts econòmics a material, llibres…
S’ha eliminat la convocatòria d’ajuts per a llibres i material escola. S’ha suprimit també la convocatòria de programes de socialització de llibres. Els ajuts que es feien a Barcelona fa uns cursos adreçat a material escolar, també s’han deixat de fer.

Tot això porta a augmentar la càrrega sobre les famílies més necessitades i a augmentar les dificultats d’aquestes famílies per gaudir de les mateixes condicions que la resta. Augmenta el nombre d’impagats en les quotes de les escoles. Aquest és un aspecte que afecta directament a la cohesió social i a garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat de l’escola.

4. Disminució generalitzada dels recursos destinats a cobrir necessitats educatives especials. 
Cal tenir en compte que, sense disposar de dades exactes, tenim la certesa  que aquestes necessitats van augmentant any rere any, i que, a més, segueix sent l’escola pública la que rep la majoria d’aquest alumnat, ja que existeix una selecció natural dels alumnes amb aquestes dificultats cap a les nostres escoles. El degoteig d’alumnat traspassat de la privada a la pública a partir de l’educació primària també agreuja aquesta situació.

Segueixen disminuint les hores de vetllador, d’auxiliars d’educació especial, i d’altres recursos, destinats a compensar aquest tipus de dificultats. Això suposa una menor atenció a la resta del grup ja que la tutora fa sovint feines de contenció, de suport personalitat, d’ajuda a la mobilitat.. Altres alumnes perden suport, ja que la redistribució d’hores comporta l’atenció només de les situacions més greus.

Les hores d’atenció de l’EAP segueixen sent insuficients.

Els recursos dels centres educatius d’educació especial també han disminuït.

Alguns programes de suport d’alguns serveis als centres ordinaris, han desaparegut o segueixen sent insuficients. L’atenció de centres públics en aspectes relatius a especialitats concretes segueixen sent insuficients: logopèdia, etc.

5. Supressió del pressupost per formació. 
És evident que aquest fet comporta una disminució dels recursos que arriben directament al professorat. La formació depèn ara de la voluntat exclusiva dels mestres que la poden fer o no i que, en la majoria dels casos, l’ha de pagar de la seva butxaca o, amb alguna excepció, es pot realitzar amb pressuposts extraordinaris de l’escola o les famílies.

6. Burocratització de les feines de gestió.
Segueix augmentant la pressió burocràtica sobre els centres educatius i, especialment, sobre la feina dels equips de gestió, sense que hi hagi cap augment del personal d’administració i amb restriccions semblants en les seves substitucions.

Aplicatius que no funcionen o que, en comptes suposar un estalvi de temps, suposa més temps de dedicació. Altres aplicatius i gestions de recollida de dades que no tenen cap repercussió directa sobre la vida dels centres i la millora dels aprenentatges.

Això repercuteix en la dedicació que les persones que estan a l’equip de gestió han de realitzar per la direcció pedagògica del centre, fins i tot, la seva dedicació lectiva. Es burocratitza la gestió del centre i no se li veu cap avantatge ni millora a tants plans i reglaments i aplicatius que se’ns demana.

La gestió dels ajuts (beques de menjador sobretot) també comporta una dedicació en hores molt gran, ja que si volem que realment arribi a les persones interessades cal un seguiment i acompanyament molt extens d’aquestes famílies.

En aquest sentit, les relacions amb els Serveis Socials necessiten també molta dedicació. Si ens trobem amb una disminució de les hores efectives de gestió, juntament amb el augment de casos que necessiten acompanyament, ens trobem de nou amb una dificultat que cada vegada afecta més al funcionament del centre i la seva cohesió com a comunitat.

7. Supressió de pressupostos dedicats a equipament. 
La supressió ha estat generalitzada afectant a tot l’equipament, el que es necessita renovar o reposar i el nou. Això és especialment greu en l’àmbit tecnològic ja que fa molt de temps que no es doten les escoles i que no es planteja la renovació dels equipaments dotats fa molts cursos. Tenim un material obsolet i això afecta a les necessitats que se’ns recorden constantment d’adaptar els nostres centres a les “noves necessitats de la societat del coneixement. “

Les deficiències estructurals tampoc s’han solucionat.  El manteniment d’aquest equipament tecnològic també ha patit disminucions constants, canvis de referents, de criteris… la qual cosa afecta també directament al funcionament de tot l’apartat relacionat amb les Tecnologies de la Comunicació. La manca d’hores de suport preventiu i els canvis constant en el personal, no afavoreixen aquest manteniment es pugui realitzar en condicions de qualitat.

8. Reducció d’hores lectives i complementàries dels mestres majors de 59 i 55 anys sense compensació als centres.
Les reduccions de jornades, majors de 55 anys,  en hores complementàries que dificulten les reunions de coordinació i les comissions de treball de l’escola. També suposen pèrdua d’hores de reforç, d’hores lectives. La normativa confusa tampoc ajuda al treball en equip.

Conclusions 
Hem enumerat diversos aspectes i hem intentat reflexionar en com afecten a la qualitat de les nostres escoles. L’esforç que es realitza en els últims anys, recau sobre el professorat i les famílies però produeix cada vegada més cansament i desànim ja que no es veuen canvis, no s’intueixen i, a més, des de l’administració constantment tenim la percepció que el missatge és de “resignació.”.

Nosaltres no ens volem resignar i creiem que aquestes tendències que marquen tots aquests fets han de canviar. Necessitem compromisos ferms de que ala situació s’ha de redreçar i declaracions que no amaguin el problema ni diguin que “aquí no passa res”.

Passen coses, i greus. Com dèiem al començament, principis que han estat assumits per tota la nostra comunitat educativa com la inclusivitat, la igualtat d’oportunitats, l’atenció a la diversitat… estan en perill. Per això i pel nostre compromís amb l’alumnat i les famílies demanem respostes clares i esperançadores.

Publicat dins de Uncategorized | 2 comentaris

#EixampleEsMou s’afegeix a la Marxa de la Dignitat #22M

Organitzacións, plataformes, col·lectius, assemblees… de tota Catalunya es coordinen i treballen en l’organització de la MARXA DE LA DIGNITAT. El dia 22 de març, Madrid esdevindrà un clam amb centenars de milers de persones d’arreu de l’Estat alçant la veu per exigir els nostres drets i la nostra dignitat com a persones.

#EixampleEsMou també s’adhereix a aquesta mobilització transversal. Fem una crida a les famílies dels centres educatius de l’Eixample, de Barcelona, del país… i a la comunitat educativa en general, a participar en aquesta marxa, confluència de totes les resistències contra les polítiques austericides neoliberals que pretenen retallar drets socials i serveis públics.

Aquí podeu llegir el manifest…

Aquest diumenge dia 9 de Març, a Can Batlló, tindrà lloc el festival de les marxes de la dignitat a Catalunya. Tot un dia d’activitats per construir xarxa i mobilitzar cap a Madrid.

10h …Activitats infantils a càrrec de les iaioflauites

12:30h …Acte reivindicatiu amb companyes del SAT, del CAP de Rocafonda, de treballadores aturades, Gamonal, Panrico, Tv3, Mujeres del Carbón i més lluites…

14h …Dinar popular a partir de 5€ amb opció vegetariana i halal

16:30h Actuacions de Feliu Ventura, Deboits, Revés, InserShow i Lo petit comité.

 Allí mateix hi haurà inscripcions per anar a Madrid en autocar el dia 22.

generic2_redux-723x1024Cartell-dia-9

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

NO AL TANCAMENT D’ESCOLES! La FaPaC denuncia manipulació en la preinscripció a l’escola pública

La FaPaC denuncia l’ofensiva del Departament d’Ensenyament per programar una roda de premsa el mateix dia i hora i al voltant del mateix tema que havia convocat la federació dies enrere. Sens dubte, aquesta acció suposa un nou atac amb la voluntat de desviar l’atenció i diluir la veu de les famílies i la realitat que es viu als centres educatius de tot Catalunya.

La federació d’ampas i les escoles amenaçades de tancament entenen que les prioritats del Departament d’Ensenyament pel que fa a la planificació de l’oferta inicial són únicament economicistes.

La FaPaC i les famílies afectades convoquen una concentració el proper diumenge 9 de març a la Plaça Sant Jaume, a les 12h, i fan una crida perquè s’hi sumi tothom.

La federació reclama que s’utilitzi el mateix criteri per ofertar places públiques i concertades, i no es faci ús d’una estratègia perversa i manipuladora. A les escoles públiques s’anuncien tancaments abans de la matriculació, fet que no passa a les concertades. 

Ensenyament prioritza tancar centres pendents d’actuacions d’obres i amb projectes pedagògics innovadors. 

Podeu llegir aquí tot el comunicat i accedir al dossier de premsa…

RdP tancaments2 (1)

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Mobilitzacions del 24 al 29 de març [NI LOMCE, NI LEC, NI RETALLADES]

L’Assemblea de Docents ha convocat una setmana de mobilitzacions per l’Ensenyament Públic.  Començarà el dia 24 i acabarà el dia 29 amb una manifestació a la plaça Universitat de Barcelona, a les 17:00 h. La Xarxa d’AMPAs de l’Eixample ha acordat donar-hi suport.

Podeu descarregar el manifest aquí i el cartell en aquest altre enllaç

mani

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

L’Ajuntament de Barcelona dóna llum verd a l’edifici per a l’Escola dels Encants

[NOTA DE PREMSA]

L’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona han donat llum verd al projecte de construcció de l’Escola d’Infantil i Primària Els Encants, que s’ha de construir a l’entorn de la Plaça de les Glòries, al districte de l’Eixample, en el marc de la transformació que està vivint la plaça.

Es tracta d’un dels equipaments més reivindicats pels veïns i recollits al Compromís per Glòries signat al 2007 per partits polítics i entitats veïnals, i que s’ha desencallat gràcies al conveni subscrit entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona perquè l’ens metropolità executi algunes actuacions rellevants a Barcelona.

El Plenari Municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament la modificació del Pla Especial Urbanístic i de millora urbana per a la concreció de l’equipament docent. Així mateix, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar, amb data 11 de febrer, l’expedient de contractació i licitació de les obres del projecte executiu de l’Escola dels Encants per un valor de 5.998.945 € IVA inclòs .

La nova escola estarà ubicada als carrers Consell de Cent amb Cartagena. Es tracta d’un edifici de planta baixa i quatre plantes, amb una superfície total construïda de 4149.37 m2. L’escola compta amb una pista poliesportiva, un pati, una zona de jocs de primària, biblioteca i aula d’informàtica, i gimnàs entre d’altres espais comuns.

La previsió és que les obres s’adjudiquin durant el mes de maig i que puguin començar les obres al juliol d’aquest mateix any. L’objectiu és que l’escola pugui estar enllestida pel setembre del 2015, coincidint amb l’inici del curs escolar.

EE

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Germanetes ja és del barri! Dissabte 25, festa d’inauguració

Per Recreant Cruïlles

Després d’anys de reivindicacions, el solar de Germanetes ja és del barri! Aquestes darreres setmanes, hem estat treballant molt per poder fer l’espai més bonic i preparar-lo per a que tothom que ho vulgui en pugui fer ús. A l’hort ja comencen a haver-hi plantetes i tenim una gran cúpula amb grades que permet fer activitats en un espai cobert.

D’aquesta manera, volem que l’espai s’ompli de vida i per això us volem convidar a una petita festa d’inaguració el proper dissabte 25, per celebrar que l’espai és del barri i ja de pas, aprofitar que aquells que encara no l’haguéu visitat ja el pugueu gaudir. En primer lloc, a les 11.30h celebrarem l’assamblea d’obertura on s’establiran les bases de funcionament de l’espai a partir de les propostes que vosaltres feu. A les 14.00h es farà la nostra tradicional paella popular i, després de dinar, a les 16.00h hi haurà la presentació dels projectes artístics en el marc dels dispositius POST-IDENSITAT.

Ens fa molta il·lusió poder celebrar aquest dia amb la major participació possible. És per això que a banda de convidar-vos a vosaltres us demanem, com sempre, que en feu la màxima difusió. Perquè Germanetes és de totes nosaltres, del barri i de totes les persones que se’l vulguin fer seu.

cartell_germanetes-724x1024

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

L’@assembleagroga impulsa la campanya #OnÉsElMeuMestre per reclamar substitucions des del primer dia

Tal i com vam acordar a l’Assemblea Groga del 30 de novembre celebrada a l’Escola Josep Carner de Badalona, us animem a penjar el cartell de la campanya de substitucions des del primer dia.

El podeu penjar des dels claustres, des de les famílies o des dels equips directius, segons el vostre criteri. Es tractaria d’anar-lo actualitzant cada dia i fer-ho públic a les webs dels centres o AMPAs i a les xarxes socials amb els coixinets #ProuRetallades i #OnÉsElMeuMestre.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

El Nadal, a les teves mans. I Jornada de reflexió sobre Infància i Joguines, a l’Espai Germanetes

Us volem fer partíceps d’una iniciativa on col·laboren els amics de Recreant Cruilles i de l’Assemblea de l’Esquerra de l’Eixample i que pot resultar d’interès per a les vostres comunitats educatives. Es tracta d’una trobada per reflexionar sobre infants i joguines que tindrà lloc a l’espai “recuperat” de Germantes el dissabte 21, just acabades les classes i a punt de començar una nova voràgine consumista nadalenca…

Cartell-El-nadal-a-les-teves-mans

Arriba el Nadal i volem gaudir de les Festes sense la necessitat d’educar als infants en els patrons del consumisme compulsiu i el materialisme. La paraula clau no hauria de ser comprar, sinó el nostre desig de fer un regal. És per això que des de l’Esquerra de l’Eixample hem organitzat ‘El Nadal, a les teves mans. Jornada de Reflexió sobre Infància i Joguines’.

El dissabte 21 de 10 a 14 hores us convidem a grans i petits a conèixer l’Espai Germanetes i a participar en un Mercat d’Intercanvi de joguines per enfortir els vincles solidaris i de cooperació del nostre barri. A més, començarem la jornada amb una xocolatada i música infantil, i seguirem amb diverses activitats:

– Construcció col·lectiva de la ‘Germaqueta’. Vine a resoldre el trencaclosques del barri amb el col·lectiu Raons Públiques. Un projecte desenvolupat en el marc de ID Barri DISPOSITIUS POST.

– Taller d’estampació de postals. Deixa volar la teva imaginació, te’n adonaràs que no cal massa per passar-ho bé i poder fer un regal.

– Xerrada informativa: ‘Que no juguin amb tu: consum responsable per al bon desenvolupament infantil’, a càrrec de la Lorena B.V, psicòloga infantil

– Conta Contes pedagògics amb Lola l’encantadora de contes

Participa! Porta articles dels quals ja no fas ús, però que poden ser regals per a les altres persones, en especial, pels infants (de 0 a 12 anys), per poder-los intercanviar. Ah! I tampoc t’oblidis les ganes de passar-ho bé!

T’hi esperem! Dissabte 21 a partir de les 10 hores a l’Espai Germanetes (Entrada al Carrer Viladomat amb Consell de Cent).

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Premi TimeOut2013 a la “millor iniciativa ciutadana” per a la comunitat educativa mobilitzada en defensa de l’ensenyament públic!

Ahir dilluns 9 de desembre, a la Fàbrica Moritz, la revista Time Out Barcelona va celebrar la festa d’entrega dels seus Premis 2013. Enguany, els seus lectors han escollit com a “millor iniciativa ciutadana de l’any” #SOSeducació com a “marca” que engloba tots els col·lectius, associacions i assemblees que participem de les mobilitzacions en defensa de l’educació pública del país en un context de crisi econòmica, retallades i polítiques neoliberals marcadament antisocials.

sos

A l’entrega del premi, que simbòlicament va recollir una alumna de primària  d’una escola de Badalona, vam assistir diferents xarxes i coordinadores d’AMPAs, com ara la nostra de l’Eixample o els companys de Gràcia. Ens van acompanyar representants de FaPaC i de Badalona es mou. A l’acte també van participar delegats sindicals de docents, mestres d’assemblees i moviments de renovació pedagògica i diferents representants del Marc Unitari de la Comunitat Educativa.

Entre totes i tots, alumnes, mestres, pares i mares… com sempre, vestits de groc, vam donar testimoni una vegada més que la lluita educa!

facebook_306887004

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

#EixampleEsMou contra els pressupostos antisocials!

Diumenge passat, l’ampa de l’escola Auró va organitzar una xocolatada al solar de “Les Germanetes” com a punt de trobada per sortir plegats cap a la manifestació contra els pressupostos antisocials aprovats pel Govern de la Generalitat. Una manifestació que a migdia sortia des del Passeig de Gràcia i que va aplegar milers de ciutadans en protesta contra les retallades en les partides socials de sanitat, educació, etc.

La trobada a “Germanetes”, però, no només va ser de la comunitat educativa d’esquerra i dreta de l’Eixample. També van confluir d’altres lluites i moviments veïnals presents als nostres barris. “Recreant Cruïlles” va explicar al centenar de persones presents el seu procés de recuperació de l’espai de públic de “Germanetes” i l’organització de l’ús que se’n farà. AMPAsEixampleEsMou vam disposar d’un moment per explicar als veïns la nostra lluita per la qualitat de l’educació pública a les nostres escoles i instituts… I finalment, vam sentir el testimoni dels companys en lluita al l’Hospital Clínic i de col·lectius feministes anunciant les accions per l’endemà, #25N, durant la jornada contra la violència masclista.

miquel gene

Membres de les ampas de les escoles Auró, Diputació, Llorers, Joan Miró, Ferran Sunyer, Mallorca, Fort Pienc i Encants vam reunir-nos informalment i vam acordar convocar una assemblea d’AMPAsEixampleEsMou  pel dia 11 de gener a les 10h. La farem en algun lloc per determinar del barri de Sant Antoni, aprofitant que la comunitat educativa ens hi trobarem amb motiu de les festes del barri.

Aquesta assemblea serà per tractar aspectes d’organització i accions com a grup específic de mobilitzacions de la Xarxa d’Ampas de l’Eixample. Per la llista de distribució de correu del grup hem posat en circulació un document (PAD) obert per anar apuntant les vostres idees i altres punts que creieu interessant de tractar. Si encara no esteu apuntats a la llista de distribució (Google groups) podeu sol·licitar-ho enviant un correu a ampaeixampleesmou@gmail.com

Apunteu-vos a l’agenda aquest dia, no hi falteu!!!

A continuació compartim algunes fotos de la xocolatada a Germanetes, la columna de la nostra protesta pels carrers de l’esquerra de l’Eixample i la manifestació al Passeig de Gràcia. També alguns enllaços de les notícies publicades…

consell de cent

passeig de gràcia

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/crisi-economica/manifestacio-barcelona-contra-les-retallades-socials-2866269

http://www.vilaweb.cat/noticia/4157752/20131123/manifestacions-pais-retallades-defensa-sector-public.html

http://www.tv3.cat/videos/4779471/Manifestacio-a-Barcelona-contra-les-retallades-economiques-i-socials

http://www.laintervia.cat/2013/11/27/la-comunitat-educativa-de-leixample-mostra-el-seu-rebuig-als-pressupostos-de-la-generalitat/

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari